• Umývanie, čistenie ....
  • Búracie práce, kontrolné činnosti
  • Orezávanie stromov ...
  • Servis bilbordov

ponúkame

varecom@gmail.com  /  0917 809 207

Poskytujeme rôzne výškové práce horolezeckou technikou. Táto technika prináša veľké časové i finančné úspory bez nároku na prerušenie prevádzky alebo odstávky opravovaných objektov. Za pomoci uvedených techník šetríme Vaše náklady za finančne náročné lešenia, nosné plošiny a žeriavy.

Výruby stromov
 

Orezávanie stromov
 

Rekonštrukčné práce vo výškach
 

Špárovanie panelových stykov obytných a občianskych budov
 

Opravy opadanej a porušenej omietky, oprava zateplení a plechových plášťov na fasádach
 

Nátery priemyselných výškových konštrukcií, fasád, striech, mostov, hál
 

Nátery výškových potrubí, obilných síl, nádrží a komínov
 

Montáž, opravy a nátery bleskozvodov
 

Montáž snehových zábran a lapačov snehu
 

Montáž reklám a reklamných konštrukcií
 

Inštalácia bilboardov a veľkoplošných reklám


Čistenie a údržba exteriérových a interiérových konštrukcií
 

Čistenie, striech, odtokových žľabov a zvodov
 

Čistenie síl - sýpky
 

Inštalácia zábran proti vtáctvu
 

Stavebné práce vo výškach 
 

varecom@gmail.com  /  0917 809 207